Shadow

В детском саду «Dostluk» села Чишмикиой прошло мероприятие «Kasım — 2021»

Te yaklaṣêr bir büük yortu,
Onu bekleriz biz mutlu!
Bu gözӓl hem büük gündӓ,
Noyӓbrinin sekizindӓ!
Büün, kasım ayın 5-dä, uşak başçasında «Dostluk» geçti gözäl bir yortu «Kasım — 2021». Yortuda pay aldı hazırlık grupa hem katıldılar büük,orta hem ikinci küçük grupalar.
Yortunun neetidi ki uşakların duuma erinä, Vatanına. Ana dilinä sevgi terbietmää, saygı hem hatır oluşturmaa.
«İstedim bu yortuda göstermää uşaklara nesoy lääzım sevmää kendi tarafını, korumaa o işleri, angıları kalmış bizä dädularımızdan, manilerimizdän, hodullanmaa bizim zengin kulturamızlan,» — annattı bu yortu için gaguz dilin üüredicisi Kasap O.İ., angısı hazırladı yortuyu.
Uşakların bilgileri kaavileşti, ani kasım ayın 8-dä kutlanêr büük yortu – ay Dmitri. Bu yortuda var türlü adetlär. Bu gün kurban kesiler saalık iҫin, eni evinä ҫıkannar, stönozluk kurbanı.
Yortu geçti çok şen hem gözäl, üüsek uurda, herkezi kaldı mutlu gördüklerinnän.