Shadow

(ФОТО) Valkaneş dolayında Çeşmäküüyündä gagauz dili hem literatura üüredicilerin metodika topluşu geçti

Büük ayın irmi sekizindä Valkaneş dolayında Çeşmäküüyn gimnaziyasında gagauz dili hem literatura üüredicilerin metodika topluşu geçti. 

Metodika temasıydı: «Gagauz dilinin literaturasının, gagauz halkın istoriyasının hem adetlerin derslerindä aaraştırmak işlerin oluşturması hem ilerletmesi».

Açık urok geçti 6-cı klasta, neredä açıklandı tema: «Ana tarafından gözäl er yok».

Üüredici Kivel Natalya Evgenyevna hazırladı dersin proektini, kullanarak aaraştırmak prinţipini. Zamandaş okulda önemni diil sade vermää hazır bilgileri, ama açıklamaa yolları bilgileri aaraştırmaa.

Derstä kullanıldı metodlar hem tehnologiyalar: annadıcı – ilustrativ, aaraştırıcı, GİD metodu, «Sinkveyn», «düşün, incelä, paylaş», «bitir cümleyi»,«kaçırilmiş ad»,«topla söleyişi»,«paylaşmak duygularınnan».

Üürenicilär çalıştılar subyekt olarak, kendibaşına, yaratıcılık uurunda, aktiv, cuvapçı, çözeräk türlü problemneri.

Herbirinä iş verildi becermeklerinä görä. Bütün uroon süresindä oldu kestirilmedik kantarlamak: biri-birini, kendini hem üüredicinin kantarlamak çıkışı.

Dersin etapları baalıydılar biri-birinä. Neetlär tamannandı.

Klastan dışarı derstä “Çeşmäküü! Çok gözäl senin adın!”  üürenicilär 7, 8, 9 klastan gösterdilär aaraştırmak işlerini: «Bucakta erleşmäk», «M. Çakir Çeşmäküü için», «Sidanka Çeşmäküüdä», «Aaçlık bizim küüdä», «Çeşmäküüyün kilimneri», «Çeşmä tur», «Anılmış insannar»,«İntervyu».

Üürenicilär gösterdilär becermeklerini ezberä, demekli okumakta,aktörluk uurunda, aaraştırmak işlerindä.

Dersin neetleri: genişletmää bilgileri Çeşmäküü için aaraştırmak işlerin yardımınnan, ilerletmää komunikativ kompetenţiyasını, açıklamaa aktörluk becermeklerini, terbiyetmää sevda Ana tarafına – tamannandılar.

Metodika topluşun üüredicileri yaptılar derin analiz dersä hem meropriyatiyaya, notalayıp «pek ii».

Teklif ettilär Natalya Evgenyevnaya 2-ci kategoriyayı kabletmää.

http://guogagauzii.md/